استاد مهران مهتدیزندگینامه استاد مهران مهتدی

زندگینامه استاد مهران مهتدی

استاد مهران مهتدى در سال 1329 در شیراز، شهر نام‏آوران عالم، شهر علم و ادب و هنر

 و شعر،  در خانواده‏اى که خود اهل ادب و هنر بودند دیده به جهان گشود. از همان کودکى

 عشقى زایدالوصف به موسیقى اصیل ایران پیدا نمود به طورى که اگر کودکان

 هم سن و سال خودش دنبال اسباب‏بازى مى‏گشتند و با آن‏ها خود را سرگرم مى‏کردند،

 وى با ویولن کوچکى که والدینش براى او تهیه کرده بودند سرگرم مى‏شد.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آلبوم عکس استاد و هنرمندان ایران زمینادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با آواز اصفهان

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید.

 آواز از نظرفواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا

 ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از

 درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم ،دارای نت شاهد

 و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز شور ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور

 روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به‌طور کلی هر

 آواز پس از ایست موقت روی ایست خودش ،روی ایست دستگاه اصلی (در این‌جا

 شور) باز می‌گردد. آواز‌های متعلق به دستگاه موسیقی ایرانی ۵تا هستند.آواز اصفهان، یکی از آوازهای پنج‌گانهٔ موسیقی اصیل ایرانی است. برخی این

 دستگاه را جزء دستگاه شور و برخی از متعلقات همایون دانسته‌اند. آواز و موسیقی

 بیات اصفهان شباهت‌هایی با موسیقی غربی نیز داشته و با گام هارمونیک مینور

 مطابقت دارد.دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه شور

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که

 انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه از

تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارایه می‌شود

 که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه ارایه کار

می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارایه تصنیف و سپس رِنگی اجرای

 خود را به پایان می‌رسانند.موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز

 استادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با آواز دشتی

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید.

 آواز از نظرفواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا

 ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از

 درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم ،دارای نت شاهد

 و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز شور ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور

 روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به‌طور کلی هر

 آواز پس از ایست موقت روی ایست خودش ،روی ایست دستگاه اصلی (در این‌جا

 شور) باز می‌گردد.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با آواز افشاری

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید.

 آواز از نظرفواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا

 ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از

 درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم ،دارای نت شاهد

 و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز شور ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور

 روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با آواز بیات ترک

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید.

 آواز از نظرفواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا

 ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از

 درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم ،دارای نت شاهد

 و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز شور ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور

 روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به‌طور کلی هر

 آواز پس از ایست موقت روی ایست خودش ،روی ایست دستگاه اصلی (در این‌جا

 شور) باز می‌گردد.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با آواز ابوعطا

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید.

آواز از نظرفواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا

ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از

درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر بگیریم ،دارای

 نت شاهد و ایست ((ر)) می‌باشد.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه سه گاه

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که

 انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه از

 تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارایه

 می‌شود که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه

 ارایه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارایه تصنیف و سپس رِنگی

 اجرای خود را به پایان می‌رسانند.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه همایون

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که

 انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه از

 تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارایه

 می‌شود که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه

 ارایه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارایه تصنیف و سپس رِنگی

 اجرای خود را به پایان می‌رسانند.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه چهارگاه

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب

 آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه از تعداد

 بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارایه می‌شود که

 از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند،به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه

 ارایه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارایه تصنیف

 و سپس رِنگی اجرای خود را به پایان می‌رسانند.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه ماهور

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که

 انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه

از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارایه می‌شود

 که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه

 ارایه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارایه تصنیف و

 سپس رِنگی اجرای خود را به پایان می‌رسانند.ادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه راست پنج گاه

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی

است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد.

 هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً

 بدین شیوه ارایه می‌شود که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه

 اوج یا مخالف دستگاه در میانه ارایه کار می‌رسند، سپس با فرود به

 گوشه‌های پایانی و ارایه تصنیف و سپس رِنگی اجرای خود را به پایان

می‌رسانند.موسیقی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز استادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

آشنائی با دستگاه نوا

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی

 است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد.

هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً

بدین شیوه ارایه می‌شود که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه اوج یا

مخالف دستگاه در میانه ارایه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های

پایانی و ارایه تصنیف و سپس رِنگی اجرای خود را به پایان می‌رسانند.

موسیقی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز استادامه مطلب

دوشنبه 5 تیر 1391 | نظرات ()

زندگینامه
تئوری موسیقی
عکس های استاد

محمدرضا کشاورز

تیر 1391

زندگینامه استاد مهران مهتدی
آلبوم عکس استاد و هنرمندان ایران زمین
آشنائی با آواز اصفهان
آشنائی با دستگاه شور
آشنائی با آواز دشتی
آشنائی با آواز افشاری
آشنائی با آواز بیات ترک
آشنائی با آواز ابوعطا
آشنائی با دستگاه سه گاه
آشنائی با دستگاه همایون
آشنائی با دستگاه چهارگاه
آشنائی با دستگاه ماهور
آشنائی با دستگاه راست پنج گاه
آشنائی با دستگاه نوا

گروه ماهور (ویولنیستها)
استاد حبیب الله بدیعی

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0